เรียนลูกค้าทุกท่าน
ตั้งแต่ 1 สค.นี้ เราจะอัพเดตทุก seo hosting servers จาก php 7 เป็น 7.3 และจะสิ้นสุดการ support สำหรับphp ต่ำกว่า version 7.0
ส่วน mysql จะอัพเดตเป็น mysql 5.6 
กรุณาตรวจสอบเว็บท่านว่ามี error หรือไม่ครับ สำหรับ error ที่จะเกิดขึ้น กรุณาดูได้จาก https://www.dochost.net/blog
การอัพเดตเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิ์ภาพ จะเห็นได้ว่าเว็บเร็วขึ้นชัดเจน
ขอบคุณมากครับ

Wednesday, July 22, 2020<< กลับ