Feb 17th แจ้งอีเมลของระบบ supportใช้ได้แล้ว

ระบบ email ของฝ่ายบริการ มีปัญหาขัดข้องเมื่อ 12-14 กุมภาพันธ์ครับ
ตอนนี้ระบบใช้งานได้ปกติ
ขออภัยอย่างสูงมาณ.ที่นี้ครับ