บทความ

 error table_prefixconfig table is empty or does not exist

เป็นปัญหาที่เจอประปราย ต้องบอกก่อนว่ากว่าจะหาต้นตอเจอ ต้องอรรถาธิบายว่า Pligg มีการเก็บแคชของ...