การใส่ wildcard DNS สำหรับ wpmu

สำหรบการใช้งาน directadmin ทั่วไป

1. ใน custom HTTPD conf(ต้องอาศัย admin) เพิ่ม

ServerAlias *.|DOMAIN|

2. ใน DNS administration ของโดเมนท่าน เพิ่ม

* A และเบอร์IP

บทความนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่ ?

 พิมพ์หัวข้อนี้

Also Read

หาตำแหน่งของ php.ini ใน directadmin

ตำแหน่งของ php.ini ใน directadmin เวอร์ชั่นตั้งแต่ 2 /usr/local/phpXX/lib/php.iniphpXX...