บทความ

 แก้ปัญหา error 502 ใน directadmin

ในบางกรณีที่เกิดปัญหา ในการใช้ nginx เป็น proxy ใน directadmin 2.0 ให้ลองแก้ปัญหานี้ดูครับ 502...