เรียนรู้ข้อกำหนดของ apache + PHP ของ dochost ในกรณีเว็บท่านมีerror

เว็บไซต์ dochost.net มีข้อกำหนดเรื่องความปลอดภัยของแพคเกจอยู่เสมอ การปรับแต่งพื้นฐานของ php และ apache จะเป็นดังนี้

  1. allow url include = off ทำให้ไม่สามารถ include ไฟล์ข้าม server ได้ หรือแม้กระทั่งการอ่าน rss
  2. allow url fopen = off เปิดไฟล์จาก url ต่าง location ไม่ได้
  3. register globals = on
  4. display errors = on
  5. output buffering = off
  6. disable functions มีหลาย function ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและ shell command ที่ปิดโดย default

ในกรณีที่เว็บไซต์ของท่านเกิด error เรายินดีที่จะปรับแต่ง per website ให้ฟรี กรุณาส่งรายงานเพื่อเราจะปรับแต่งให้ เป็นรายๆไปแล้วแต่กรณีฟรีครับ

 

บทความนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่ ?

 พิมพ์หัวข้อนี้

Also Read

หน้าเว็บยังไม่เปลี่ยนหลังติดตั้งเว็บแล้ว

บางครั้ง หลังการติดตั้ง ท่านอาจจะพบว่าหน้าเว็บยังไม่เปลี่ยน...